Liên tục cập nhật tiến độ xây dựng dự án Hạ Long Bay View

Tiến độ xây dựng tháng 5-2018

Tiến độ xây dựng tháng 12-2017

Tiến độ xây dựng năm 2017