THÔNG BÁO

V/v Ban hành Chính sách bán hàng Dự án Hạ Long Bay View

Kính gửi: – Quý khách hàng

                – Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Hồng Quân

Công ty Cổ Phần Đầu tư Lạc Hồng trân trọng thông báo ban hành chính sách bán hàng Dự án Hạ Long Bay View như sau:
I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
1. Thời gian áp dụng: từ ngày 11/06/2018.
2. Dành cho: Khách hàng (“KH”) mua căn hộ tại Dự án Hạ Long Bay View.
3. Điều kiện áp dụng: Chính sách này chỉ áp dụng đối với các KH đã ký HĐMB và hoàn thành đủ nghĩa vụ tài chính Đợt 1 (đã bao gồm VAT), kể từ ngày 11/06/2018.
4. Tiến độ thanh toán:

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH
1. Chương trình hỗ trợ lãi suất (HTLS):
Ngân hàng SHB hoặc ngân hàng khác theo chỉ định của Chủ đầu tư tại thời điểm bán hàng:

  •  Áp dụng đối với Khách hàng là Cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong HĐMB. Khách hàng là Doanh nghiệp (“KHDN”) được Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất với mức tối đa bằng Lãi suất hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất vượt mức hỗ trợ trên (nếu có), KHDN tự chi trả với Ngân hàng.

Lưu ý: KH có thể vay vốn Ngân hàng với thời hạn vay lên tới 25 năm, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS trong thời gian HTLS nêu trên và Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàng SHB.
2. Tiến độ thanh toán áp dụng với KH tham gia Chương trình Hỗ trợ lãi suất

3. Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng không tham gia Hỗ trợ lãi suất:
– Khách hàng không tham gia chương trình Hỗ trợ lãi suất được chiết khấu 7% vào giá bán căn hộ (không bao gồm VAT và KPBT).
4. Chính sách dành cho khách hàng không nhận gói trang bị nội thất đồ rời
– Khách hàng mua căn hộ, không lấy gói trang bị nội thất đồ được chiết khấu 7% vào giá bán căn hộ (không bao gồm VAT và KPBT).
5. Chính sách ƣu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm:
– Khách hàng thanh toán sớm đến 95% tổng giá bán căn hộ bằng vốn tự có tại thời điểm ký HĐMB được hưởng mức ưu đãi chiết khấu 5%/năm trên giá trị thanh toán sớm, với số ngày thanh toán sớm so với tiến độ đóng tiền (không bao gồm VAT và KPBT). Khoản tiền này được giảm trừ vào giá bán căn hộ thời điểm ký hợp đồng.
– Các mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
– Các chính sách ưu đãi nêu trên có thể áp dụng riêng lẻ hoặc được gộp đồng thời trường hợp khách hàng sử dụng nhiều chương trình ưu đãi cùng lúc.
III. PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC KINH DOANH CĂN HỘ:
1. Để ở có hình thành đơn vị ở và nghỉ dưỡng
2. Tự khai thác kinh doanh
3. Ký gửi kinh doanh
– Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh căn hộ Chủ đầu tư Ủy quyền cho đơn vị quản lý vận hành trực tiếp nhận Ủy thác của khách hàng khai thác khu căn hộ dịch vụ cho khách hàng nào có nhu cầu ký gửi.
Chi tiết như sau:

Lưu ý: Mục 1 và 2 trong thời gian 03 năm đầu Chủ căn hộ nên Ủy thác cho Đơn vị quản lý vận hành Tòa nhà để Dự án đi vào ổn định và hiệu quả, sau 03 năm Chủ căn hộ được tự do sử dụng theo quy định của Quy chế Ban Quản trị do theo quy định của pháp luật, quy định của Chủ đầu tư ban hành.
IV. ĐỐI ƯỢNG ÁP DỤNG
– Đối với Khách hàng tham gia đăng ký quyền chọn mua Căn hộ từ ngày 11/06/2018
– Thông báo này có hiệu lực áp dụng từ ngày 11/06/2018 cho đến khi có thông báo mới thay thế.
– Trân trọng.

NHẬN ĐẦY ĐỦ CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ DỰ ÁN HẠ LONG BAY VIEW